Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

03:30  |  20/05/2019

Data i hora oficial

El temps

Resultats del Ple Ordinari del 29 d'octubre de 2013

31/10/2013

1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

   · SESSIÓ ORDINÀRIA: 24 DE SETEMBRE DE 2013

   · SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA: 27 DE SETEMBRE DE 2013

No es vota

 

ALCALDIA

2. DESAFECTACIÓ DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC ÀNTIC VIAL PRIMER DE MAIG. Aprovat per unanimitat

 

3. APROVACIÓ I RATIFICACIÓ DE LES BASES QUE REGIRAN EL FUTUR FUNCIONAMENT DE CIRCUITS DE CATALUNYA, SL. Aprovat per 4 vots a favor (PSC 1, ICV-EUA 1, CiU 1, PPC 1) i 9 abstencions (PSC 5, ICV-EUA 4)

      

ECONOMIA

4. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 2014. Aprovat per unanimitat

 

5. EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE LES DELEGACIONS DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I MODIFICACIÓ DE L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ. Aprovat per unanimitat

 

6. MOCIÓ PER SUSPENDRE CAUTELARMENT LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS EN PROCESSOS DE DESNONAMENT I DACIÓ EN PAGAMENT D'HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA. Aprovat per unanimitat

 

7. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013. No es vota

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

8. MOCIÓ SOL•LICITANT AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE POSI EN MARXA UN PLA DE RESCAT PER A LES PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA. Aprovat per unanimitat

 

GRUPS MUNICIPALS

9. MOCIÓ PRESENTADA A INSTÀNCIA DE LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECA (PAH) A MONTMELÓ. Aprovat per unanimitat

 

GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

10. MOCIÓ DE REBUIG A LA REFORMA DE LES PENSIONS DEL GOVERN DE L'ESTAT. Aprovat per 12 vots a favor (PSC 6, ICV-EUA 5, CiU 1) i 1 abstenció (PPC)

 

11. MOCIÓ SOBRE LES RETALLADES EN PRESTACIONS DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA. Aprovat per 12 vots a favor (PSC 6, ICV-EUA 5, CiU 1) i 1 abstenció (PPC)

 

GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

12. MOCIÓ DE REBUIG A LA LOMCE DEL GOVERN ESPANYOL. Aprovat per 12 vots a favor (PSC 6, ICV-EUA 5, CiU 1) i 1 abstenció (PPC)

 

13. MOCIÓ DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PEL 2014. Aprovat per 12 vots a favor (PSC 6, ICV-EUA 5, CiU 1) i 1 abstenció (PPC)

 

14. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MANTENIMENT DE LES PENSIONS DE JUBILACIÓ ENFRONT DE LES REFORMES DEL GOVERN ESPANYOL. Aprovat per 12 vots a favor (PSC 6, ICV-EUA 5, CiU 1) i 1 abstenció (PPC)

___________

 

15. MOCIONS

 

16. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

17. PRECS I PREGUNTES