Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

19:42  |  15/08/2018

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Montmeló del 30 d'abril de 2013

26/4/2013

El proper dimarts, 30 d'abril de 2013, l'Ajuntament de Montmeló celebrarà la sessió ordinària del Ple, a les 20.00 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

     ´SESSIÓ ORDINÀRIA: 26 DE MARÇ DE 2013

     ´SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA: 11 D'ABRIL DE 2013

URBANISME I HABITATGE

2.- DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE PLE DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2012 D'APROVACIÓ DELS CONVENIS URBANÍSTICS DE GESTIÓ DEL PA-16.


ECONOMIA

3.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS

4.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

5.- DONAR COMPTE INFORME ECONÒMIC EXERCICI 2012 PLA DE SANEJAMENT

GENT GRAN

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CASAL DE LA GENT GRAN.ALCALDIA

7.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPORT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, A AQUELLES PERSONES QUE SIGUIN TITULARS DE FAMÍLIA MONOPARENTAL O FAMÍLIA AMB RENDES BAIXES.

8.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA-E EN EL CONSELL RECTOR DE LA RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.

COMUNICACIÓ

9.- APROVACIÓ DEL DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA.


MEDI AMBIENT

10.- DECLARACIÓ DE LLEIDA "LES CIUTATS I ELS POBLES PER L'EDUCACIÓ AMBIENTAL"

11.- ACORD DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UN AIRE MÉS NET.


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

12.- MOCIÓ SOL·LICITANT MESURES URGENTS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I SUPORT ALS ATURATS.

13.- MOCIÓ RECLAMANT SOLUCIÓ A L'IMPAGAMENT FARMACÈUTIC

14.- MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.

15.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MERCAT DE LLOGUER DE VIVENDA PER A PERSONES NECESSITADES.

16.- MOCIÓ DEMANANT UNA SOL·LUCIÓ PER ALS AFECTATS PER LES PARTICIPACIONS PREFERENTS

17.- MOCIÓ CONTRA LA REFORMA DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

18.- MOCIÓ RECLAMANT EL RECONEIXEMENT DE L'HABITATGE COM A DRET SOCIAL


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

19.- MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

20.- MOCIÓ A LA SETMANA DE LLUITA PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA CONVOCADA PEL MARC UNITARI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA


21.- MOCIONS

22.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

23.- PRECS I PREGUNTES


Ordre del dia del Ple ordinari del 30 d'abril de 2013