Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

21:13  |  09/12/2018

Data i hora oficial

El temps

S'ha posat en funcionament l'històric pou de la corba de Sant Julià

28/3/2013

Aquest pou, situat al parc de Can Cabanyes, ha estat en desús els últims nou anys pel consum humà, doncs no acomplia amb la normativa vigent en matèria d’instal·lacions de captació d’aigua, i només s’ha utilitzat pel rec de la pollancreda del propi parc.


En els darrers temps, s’han dut a terme una sèrie de reformes i postes en normativa, tant de la caseta que el conté, com dels equips i aparells cloradors, així com de la instal·lació de canonades, necessaris per tal de donar compliment als preceptes de l’Agència de protecció de la Salut i l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, organismes competents en la matèria.


Un cop passats tots els controls de qualitat i obtinguts tots els permisos, es va procedir a la seva posta en servei, que suposa el subministrament diari d’una sisena part del consum total de la població.


Aquest pou suposa aprofitar una captació pròpia i pal·liar, encara que sigui en part, la forta pujada en les tarifes de subministrament de l’aigua en alta per part de l’ens públic ATLL, aprovat per l’ACA, de l’últim trimestre de 2012.