Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

19:45  |  19/05/2019

Data i hora oficial

El temps

Els símbols oficials de Montmeló

1/2/2013

La sessió del Ple del mes de gener de 2013 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la bandera del municipi. Ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies abans no sigui aprovada definitivament.

 

L'expedient, tal com recull el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, es va iniciar el mes de març de 2009 amb l'aprovació de l'escut.

 

 

L'escut de Montmeló

La sessió plenària del novembre de 2009 va aprovar definitivament l'escut del poble de Montmeló que, segons descripció del Conseller heràldic de la Generalitat de Catalunya, es tracta d'un escut caironat: d'argent, un mont de 3 cims de sinople, movent de la punta amb el cim central més alt i somat de tres creus llatines de sable, carregat d'una faixa ondada d'atzur rivetada d'argent. Per timbre una corona de vila.

 

El DOGC número 5600 d'1 d'abril de 2010 publicava la resolució en la què es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic de Montmeló.

 

 

La bandera de Montmeló

Un cop estudiades diferents propostes per tal de donar aprovació a la bandera i així tancar l'expedient dels Símbols Locals, i tal com disposa el decret abans esmentat, el Ple va aprovar la bandera de la que la seva representació gràfica és:

 

Segons descripció del Conseller heràldic de la Generalitat de Catalunya i assessor d'Heràldica i Genealogia de Catalunya, es tracta d'una bandera Apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample (2x3), tricolor horitzontal, blanc, verd clar i blau clar, amb tres creus llatines negres, cadascuna de tronc i braços de gruix 2/171 de la llargària del drap, d'alçària 21/114 de la del drap, amplària 14/171 de la llargària del mateix drap, separades entre elles per una distància de 14/171 i posades al centre.


Informació relacionada