Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

07:18  |  20/03/2019

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament

25/1/2013

De conformitat amb el que s'estableix en el ROF, us convoco a la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 29 de gener de 2013, a les 20:00 hores (segona convocatòria a les 20:30 hores), a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 18 DE DESEMBRE DE 2012

 

ECONOMIA

2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1/2013

3.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PENDENTS D'APLICAR

4.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE 2012

 

ALCALDIA

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA BANDERA DE MONTMELÓ.

6.- RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ AMB CARÀCTER INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER

A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS.

 

GRUPS MUNICIPALS

7.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES COOPERATIVES DURANT 2013, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ EL 2012 DE L’ ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES.

8.- MOCIÓ PER A UNA MAJOR PARTICIPACIÓ ALS CONSELLS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.

 

GRUPS MUNICIPALS PSC-PM; ICV-EUiA-E; CiU

9.- MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE

10.- MOCIÓ PER DEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DEL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA.

 

GRUPS MUNICIPALS PSC-PM; ICV-EUiA; P.P.

11.- MOCIÓ SOL·LICITANT DEIXAR SENSE EFECTE LA CONCESSIÓ DE PRIVATITZACIÓ DELS SERVEIS TER-LLOBREGAT I EL MANTENIMENT DE LA PRESTACIÓ PER L’EMPRESA PÚBLICA AIGÜES TER-LLOBREGAT (ATLL)

 

GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

12.- MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA.

13.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA D'INCLOURE LA "MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA" DINTRE DE L'ORDRE DEL DIA.

14.- MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÒ DE SOBIRANIA I EL DRET DE DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA.

 

15.- MOCIONS

16.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

17.- PRECS I PREGUNTES


Informació relacionada