Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

16:10  |  14/12/2018

Data i hora oficial

El temps

Actuacions en seguretat alimentària

24/1/2013

D'acord amb el que estableix la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública, els ajuntaments tenen competències adreçades a la prevenció dels riscos per a la salut relacionats amb els aliments en les activitats del comerç minorista, la restauració, la producció d'àmbit local i el transport urbà d'aliments.Amb aquest objectiu des de l'àrea de Salut Pública de l'Ajuntament i amb col·laboració de la Diputació de Barcelona es van visitar els 109 establiments alimentaris censats al municipi durant els mesos d'agost i setembre per tal d'avaluar la seva situació.A resultes d’aquesta campanya s’ha pogut elaborar un mapa del risc sanitari dels establiments alimentaris del municipi en funció dels paràmetres següents: tipologia d’activitat, volum de producció i venda, estat de les instal·lacions, pràctiques de manipulació d’aliments realitzades i autocontrols sanitaris desenvolupats. Aquesta classificació del risc ens permet prioritzar i periodificar les inspeccions a realitzar com administració.El resultat global de la campanya ha estat força satisfactori en la seva globalitat, va ser detectada alguna deficiència en alguns establiments del municipi, que s’està controlant des de l'àrea de Salut Pública i han estat enviats els requeriments oportuns per tal que els establiments afectats resolguin les deficiències detectades en els terminis establerts en cada cas.De les carències detectades en aquest col·lectiu, les més comuns van ser la falta de formació en relació a manipulació d’aliments i autocontrols, per aquest motiu des de les àrees de Salut Pública i Promoció Econòmica s'han desenvolupat cursos de formació en manipulació d'aliments i de sistemes d'autocon-trols pel sector, amb la finalitat de capacitar als treballadors de l'àmbit de l'alimentació, formant-los perquè duguin a terme les seves activitats seguint unes correctes pràctiques d’higiene i fomentant hàbits i actituds correctes durant el desenvolupament de la seva feina. Es preveu continuar oferint formació especialitzada al sector al llarg de l'any 2013.