Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

03:20  |  20/05/2019

Data i hora oficial

El temps

Prioritat a les polítiques socials i d’ocupació en el pressupost del 2013

  • Ajuntament de Montmeló

    Ajuntament de Montmeló

10/1/2013

L’ajuntament de Montmeló incrementa un 17% les partides d’ajut social.

Un pressupost ajustat que prioritza les polítiques socials i d’ocupació, que manté els serveis públics de qualitat que l’Ajuntament de Montmeló presta a la ciutadania assumint, al mateix temps, els compromisos adquirits amb les entitats financeres i respectant la Llei d’Estabilitat Pressupostària implementada pel Govern de l’Estat, són els principals punts que contempla el pressupost municipal pel 2013 que es va aprovar el passat 18 de desembre amb els vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU i PP i l’abstenció d’ICV-EUiA.

 

L’increment de la taxa d’atur al municipi durant els últims mesos contempla que es prioritzin les polítiques d’ocupació amb el manteniment de les Mesures Especials de Foment de l’Ocupació, que l’any 2012 van generar 36 contractes de tres mesos de durada cadascun i que s’amplia aquest any amb un nou programa adreçat a les empreses, subvencionant la contractació de persones inscrites a la borsa de treball.

 

D’altra banda, s’ha incrementat un 17% les partides d’ajut social i totes les vinculades als serveis socials. En aquest sentit, s’ha implementat 24.000 euros per a subvencionar l’Impost de Béns Immobles (IBI) a famílies monoparentals i famílies amb rendes baixes, d’acord amb els membres de la Plataforma d’Afectats per a l’Hipoteca (PAH). Pel que fa a les partides destinades als serveis públics es mantenen tots i cadascun dels serveis en l’àbit d’educació, esport, cultura, joves i infància, serveis socials, etc.

 

El pressupost municipal s’ajusta a la Llei d’Estabilitat Pressupostària pel que fa a la capacitat de finançament, contemplant un superàvit pressupostari del 6,97% (740.632 euros) i s’incrementa en un 0,63% complint la Regla de la Despesa que obliga a que el pressupost inicial de l’any 2013 no augmenti més d’1,7% en relació a l’inicial del 2012.

 

Un altre aspecte a destacar és la previsió del deute a llarg termini que, a finals de 2013 es preveu sigui del 46%, reduint en, aproximadament, un 7% el deute actual si no hi ha cap operació de crèdit, que en principi no es preveu.

 

El pressupost d’aquest any que puja a 10.656.200 euros, destina el 50% dels seus ingressos corrents a despeses de personal, el 30% a manteniment, serveis i subministrament, el 9% a subvencions a entitats, escoles, ajudes a famílies, etc., el 4% a pagament d’interessos de préstec i pòlisses de crèdit i el 7% a l’amortització de préstecs.

 

Pel que fa al programa d’inversions, aquest es portarà al proper Ple un cop s’incorpori els saldos de les partides d’ingressos extraordinaris de 2012, provinents d’actuacions urbanístiques.