Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

03:36  |  17/10/2018

Data i hora oficial

El temps

Dimarts 27 de novembre, Ple ordinari de l'Ajuntament

24/11/2012

De conformitat amb el que s'estableix en el ROF, us convoco a la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 27 de novembre de 2012, a les 20:00 hores (segona convocatòria a les 20:30 hores), a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 D'OCTUBRE DE 2012

 

 

ALCALDIA

 

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR JOSEP XUFRÉ SORS PER COBRIR LA VACANT DE MONTSERRAT SIERRA VICENTE.

 

3.- APROVAR L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES DE MONTMELÓ I MONTORNÈS DEL VALLÈS.

 

4.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT.

 

 

ECONOMIA

 

5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

 

 

GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

 

6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2013

 

 

7.- MOCIONS

 

8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

9.- PRECS I PREGUNTES