Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

05:31  |  17/08/2018

Data i hora oficial

El temps

Ocupació de la via pública amb terrasses

6/8/2012

Durant aquest exercici s'ha modificat l'ordenança d'ocupació de la via pública i la normativa que la regula. Es perseguien dos objectius: regular aquesta ocupació i homogeneïtzar els formats de les terrasses amb unes prescripcions estètiques i funcionals que milloressin la imatge i l'adequació als àmbits on es col·loquen.

 

Per a facilitar la implementació d'aquests canvis i incentivar les millores d'aquests espais, l'ajuntament va adquirir el compromís amb els titulars dels negocis de col·laborar amb la seva adaptació, mitjançant la bonificació, en un màxim de dos exercicis, de la taxa d'ocupació de via pública pel total de la inversió.

 

Aquesta bonificació només afecta aquells establiments que van muntar terrassa l'any 2011. Les noves terrasses s'han d'adaptar a la norma i han d'assumir integrament la inversió sense cap bonificació.

 

Les dades comparatives, en relació a l'any 2011, un cop aplicada la normativa i les bonificacions són:

• S'han incrementat les sol·licituds en un 25,62%, passant de 684 m2 a 814 m2.

• Els ingressos de l'exercici 2011 van ser de 28.270 €.

• Els ingressos de l'exercici 2012, descomptada la bonificació, han estat de 18.611 €, als que cal sumar 4.143 € en concepte d'ampliacions de terrassa pels grans premis i la Festa Major.

• L'import de la bonificació de la taxa, a l'exercici 2012, ha estat de 14.300 €, i quedarà pendent de bonificar, a l'exercici 2013, 2.660 €.

 

Aquesta mesura forma part de la política de millora de l'espai públic i de la promoció del comerç del municipi i en cap cas en detriment de la resta de polítiques socials i serveis que presta l'Ajuntament.