Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

16:56  |  20/03/2019

Data i hora oficial

El temps

Montmeló ja té Pla de mobilitat urbana i Pla d'abastament d'aigua potable

2/8/2012

Durant el mes de juliol, s’han presentat dos plans que ajudaran a configurar l’estructura territorial del municipi. Aquests plans són: el Pla de mobilitat urbana i el Pla director d’abastament d’aigua potablePLA DE MOBILITAT URBANA DE MONTMELÓ


El PMU té per objectiu augmentar la millora de la mobilitat en tots els municipis amb creació de xarxes urbanes de vianants i bicicletes connectades, pacificació de trànsit, repartiment de l'ocupació de l'espai públic per donar preferència als models no motoritzats i el transport públic.


El pla ha estat redactat per l'empresa MCRIT per encàrrec de la Diputació amb la qual l'ajuntament té un conveni de col·laboració. Prèviament a l'aprovació pel ple de l'ajuntament es va fer un procés d'informació ciutadà on es van poder opinar sobre totes les qüestions contemplades en el pla i es van determinar les qüestions que es consideren prioritàries per la major part de la població. El pla va ser aprovat incorporant els suggeriments i es va presentar a Medi Ambient i ATM havent fet petites correccions i, hores d'ara, ja s'ha lliurat el document definitiu pendent d'aprovació.


El pla considera la situació del municipi en sis anys, fent una previsió de la nova mobilitat que permet el soterrament de les vies i la construcció del tram sud de la ronda del municipi que contempla el desviament del trànsit rodat del centre del municipi, possibilitant la creació d'una zona central pacificada.


PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE MONTMELÓ


Aquest Pla Director, encarregat pel Servei d'Equipaments i Espai Públic de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, ha estat elaborat per l'enginyeria Tec-Cuatro, SA que, en col·laboració amb el Servei d'Aigües Municipal, han dut a terme una tasca que ha durat prop de 2 anys.


Aquest document, com la majoria de plans directors, inclou el cens de la xarxa d'abastament d'aigua municipal actual, propostes d'inver sions, punts crítics de la xarxa, etc. A banda d'això, aquest pla inclou dos punts addicionals que són la inclusió en un sistema GIS d'informació territorial gestionat per la Diputació de Barcelona (SITMUN) així com la modelització de la xarxa en programari Epanet. Aquest darrer fet, su posa disposar d'un model matemàtic implementat per ordin-a dor que permet calcular qualsevol paràmetre de la xarxa, fer hipòtesis de treball, plantejaments d'inversions i obres, qualitat de la xarxa, etcètera.

Així doncs, es tracta d'un document, de gran valor tècnic per a la presa de decisions en la gestió del servei, que neix de la voluntat municipal i l'aposta per la renovació i evolució constant del servei tot partint de l'experiència acumulada del personal del servei d'aigües des de fa més de 25 anys.