Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

16:56  |  16/02/2019

Data i hora oficial

El temps

Ple Municipal ordinari de dimarts 26 de juny de 2012. Ordre del dia

25/6/2012

Ple Municipal ordinari de dimarts 26 de juny de 2012. Ordre del dia:

 

1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE MAIG DE 2012

 

ECONOMIA

2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL, EXERCICI 2011

 

3. APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

 

4. APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 

ALCALDIA

5. MOCIÓ INSTANT AL TRASLLAT DE L'ESTACIÓ DE SERVEI DEL CARRER VIC, 69.

 

MEDI AMBIENT

6. MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

 

GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)

7. MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL LA TRANSFERÈNCIA A LA GENERALITAT DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE L'IRPF DESTINATS A PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS.

 

8. MOCIONS

 

9. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

10. PRECS I PREGUNTES