Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

22:00  |  14/11/2018

Data i hora oficial

El temps

Informació sobre les obres d'Alta Velocitat

4/2/2013

DESVIAMENT DEL TRÀFIC AL POLÍGON DE SOTA EL MOLÍ (febrer 2013)

Adif inicia l'última fase de les obres del pas superior sobre la plataforma ferroviària en el sector del polígon Sota el Molí, a l'alçada de Farmhispania. Això comporta el tancament al tràfic del passeig del riu Besòs durant dues setmanes. Les obres s'executaran del 4 al 15 de febrer. El pas fins a la zona de la Casilla a Mollet es realitzarà a través de la BV-5001 (carretera de la Roca) i del polígon de Can Buscarons.

  

 

POSADA EN MARXA DEL VIAL SOTA EL VIADUCTE (Febrer 2013)

Adif ha anunciat la posada en marxa i obertura del vial sota el viaducte ferroviari l’11 de febrer. Aquest nou pas de vehicles, serà una infraestructura molt important, especialment per desfogar el pas de transport pesat pel centre del municipi.

 

 

PROPOSTA DE NOU APARCAMENT PROVISIONAL (gener 2013)

Recentment, ha estat sol·licitat per part del Consistori al departament de Patrimoni d'Adif la possibilitat d'habilitar dues zones d'aparcament, damunt la llosa del soterrament mentre no es du a terme el desenvolupament urbanístic del sector.

 

Aquestes zones temporals d'aparcament es concentrarien a sobre la plataforma entre el carrer de Pompeu Fabra i l'edifici de l'antiga estació, prenent la totalitat de l'amplada de la llosa, i l'altra situada entre els carrers Navarra i Can Buscarons, amb zona habilitada, únicament sobre la llosa de la línia d'Alta Velocitat, segons el següent dibuix.

Durant el mes de gener, està previst obtenir la resposta per de l'ens ferroviari i, en cas favorable, s'habilitarien els espais un cop finalitzades les obres, és a dir, cap el mes de març de 2013.

 

 

INTEGRACIÓ URBANA DEL CARRER MOGENT (gener 2013)

Adif ha iniciat les obres d'integració de la zona entre el carrer del Dr. Robert i el carrer Mogent. Aquesta zona, on la plataforma ferroviària l'impacte visual més important de tota la traça al seu pas per Montmeló, s'integrarà paisatgísticament mitjançant un talús de terres i amb un caminet que connectarà el carrer Dr. Robert amb la superfície del soterrament a l'alçada del carrer Dr. Ferran, un cop s'hagi dut a terme la segona fase de les obres, davant del pavelló municipal. Aquesta segona fase la promourà el propi Ajuntament amb càrrec al pressupost de 2013.

 

Aquesta integració, comptarà a més amb la millora del sistema de recollida de pluvials de tot el sector així com amb la finalització de la pantalla acústica entre el soterrament i el viaducte del Congost finalitzant així les mesures correctores a la zona.

 

 

TANCAMENT DE L'OBRA (gener 2013)

L'obra de construcció d'una plataforma ferroviària al seu pas per Montmeló està arribant a la seva fi. La previsió, segons la Direcció de l'Obra, és que el mes de març es donarà per finalitzada. A dia d'avui, s'estan duent a terme els remats d'obres annexes a aquesta construcció: l'execució del vial Verneda del Congost, finalització del pas superior a l'alçada de l'empresa Farmhispania, soterrament de les línies elèctriques de Can Buscarons, i el tancament físic de l'obra. Aquest tancament es du a terme de forma provisional fins que es dugui a terme el desenvolupament del sector urbanístic PA 18 segons el POUM. Aquest sector està previst que es comenci a desenvolupupar abans de l'any 2015 d'acord amb les prescripcions del planejament vigent. Per tal d'agilitzar aquest fet, Adif ha arribat al compromís davant l'Ajuntament d'encarregar el projecte d'urbanització del sector el proper mes de gener, per així poder iniciar els tràmits per a la seva execució en els propers pressupostos.Data de modificació: 28/04/2014 13:01:01