Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

12:53  |  17/10/2018

Data i hora oficial

El temps

Ple Municipal de dimarts 27 de març de 2012. Ordre del dia

23/3/2012

De conformitat amb el que s'estableix en el ROF, es convoca la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 27 de març de 2012, a les 20:00 hores (segona convocatòria a les 20:30 hores), a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

 

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 28 de febrer de 2012

 

Economia

2.- Donar compte liquidació de pressupost 2011

3.- Aprovació expedient de modificació de pressupost 1/2012

4.- Aprovació expedient de reconeixement de crèdits pendents d'aplicar

5.- Aprovació pla d'ajust referent al reial decret 4/2012

6.- Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 19, Reguladora de la taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires

 

Recursos Humans

7.- Modificació de la plantilla de personal.

 

Alcaldia

8.- Modificació del reglament del Consell Municipal de Medi Ambient.

 

Grup Municipal Del Convergència i Unió (CiU)

9.- Moció sobre la dació en pagament en el cas de l'habitatge.

 

Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (ICV-EUiA-E)

10.- Moció de suport a la Vaga General del proper 29 de març.

 

11.- Mocions

12.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

13.- Precs i preguntes