Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

20:17  |  16/08/2018

Data i hora oficial

El temps

Homenatge a Simón Rosado

27/10/2011

La passera peatonal sobre el riu Besòs s'anomena Passera Simón Rosado. Així ho va aprovar el Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària de dimarts 25 d'octubre amb els vots a favor de PSC-PM, ICV-EUiA-E i PP, i l'abstenció de CiU.

L'acord adoptat és el següent:

Atès que recentment, fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Montmeló i el sindicat CC OO, s'ha estrenat la passera peatonal sobre el riu Besòs que facilita la mobilitat de treballadors i treballadores en el desplaçament als seus centres de treball.

Atesa la petició de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental - Maresme de CC OO, mitjançant escrit presentat a l'ajuntament amb data 16 de setembre i registre d'entrada número 2694, de nomenar l'esmentada passera com a "Passera Simón Rosado".

Atès que l'Ajuntament de Montmeló comparteix la idea de reinvidicar la memòria col·lectiva, i en aquest cas, el patrimoni de les treballadores i els treballadors, la història d'aquelles persones que han lluitat pels nostres drets.

Atès que Simon Rosado, que va morir el dia 11 d'octubre de 2010, com a secretari d'Acció Sindical de CC OO a Catalunya va lluitar per defensar el drets dels treballadors, va ser un home d'esquerres que sempre va estar al servei de la millora de les condicions de vida de la gent treballadora, es creu convenient donar el seu nom a aquesta la passera peatonal sobre el riu Besòs.

Per tot l'exposat i a proposta dels grups municipals, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el nom de "Passera Simon Rosado" a la passera peatonal sobre el riu Besòs.


Segon.-
Comunicar aquest acord a la Unió Intercomarcal Vallès Oriental - Maresme de CC OO i a la família del senyor Simon Rosado.