Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

20:08  |  17/02/2019

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia del Ple municipal de dimarts 27 de setembre

  • Ajuntament de Montmeló

    Ajuntament de Montmeló

27/9/2011

Sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 27 de setembre de 2011, a les 20:00 hores (segona convocatòria a les 20:30 hores), a la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1.-    Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anterior: 26 de juliol de 2011.

Alcaldia

2.-    Modificació de l'acord de les retribucions dels regidors de la corporació.

3.-    Nomenament del representant de Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.

4.-    Ratificació del Decret d'alcaldia de data 6/9/2011 pel qual es nomenen els membres de la comissió de delimitació de les línies de terme entre Montornès del Vallès i Montmeló.

5.-    Aprovar la xifra de gestió del padró municipal d'habitants.

6.-    Donar compte del Decret de presidència de Can Dotras sobre la sol·licitud de pròrroga del conveni amb l'ICASS per a l'any 2012.

Urbanisme i Habitatge

7.-    Aprovació inicial del conveni urbanístic d'expropiació amb els veïns de Conge.

8.-    Aprovació inicial del conveni urbanístic d'expropiació amb la comunitat de veïns del carrer Major, 53.

Mobilitat

9.-    Aprovació inicial del Pla de mobilitat urbana de Montmeló.

Joventut

10.-    Aprovació del Pla local de joventut de Montmeló.

Esports

11.-    Aprovar el canvi de denominació del que fins ara era Consell municipal d'esports i aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts.

Economia

12.-    Aprovació de l'expedient de modificació de pressupost de l'Ajuntament 5/2011.

13.-    Expedient de sol·licitud de finançament de la línia d'entitats locals 2011 de l'Institut de Crèdit Local.

14.-    Aprovació de la contractació operació de crèdit pel finançament de la línia de l'Institut de Crèdit Oficial per entitats locals 2011.


Serveis Socials

 

15.-    Adhesió al manifest dels professionals dels equips bàsics dels serveis socials de la comarca del Vallès Oriental en relació a les mesures portades a terme per la Generalitat de Catalunya en relació a la renda mínima d'inserció (RMI).


Grups municipals

 

16.-    Acord sobre la llengua.

Grups municipals PSC-PM; CIU

17.-    Moció dels grups municipals PSC-PM i CiU de l'Ajuntament de Montmeló a propòsit de l'allargament de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.


Grup municipal ICV-EUIA-E

 

18.-    Moció del grup municipal d'ICV-EUiA-E a l'Ajuntament de Montmeló sobre la renda mínima d'inserció.

19.-    Moció del grup municipal d'ICV-EUiA-E a l'Ajuntament de Montmeló en contra de l'allargament de la llicència de funcionament de la central nuclear d'Ascó.
20.-
    Mocions


21.-
    Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.


22.- 
   Precs i preguntes.Montmeló, divendres 23 de setembre de 2011