Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

06:17  |  26/09/2018

Data i hora oficial

El temps

Ple municipal de dimarts 26 de juliol

 • Ajuntament de Montmeló

  Ajuntament de Montmeló

27/7/2011

Sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament de 26 de juliol de 2011. Ordre del dia:

1.-    Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions extraordinàries de dates: 11 de juny de 2011 i 5 de juliol de 2011.

 • Si 12 (6 PSC + 4 ICV-EUiA + 1 CIU + 1 PPC)

Alcaldia

2.-    Aprovació de les festes locals de l'any 2012.

 • Si 12 (6 PSC + 4 ICV-EUiA + 1 CIU + 1 PPC)

3.-    Creació i funcionament del registre electrònic de l'Ajuntament de Montmeló.

 • Si 12 (6 PSC + 4 ICV-EUiA + 1 CIU + 1 PPC)

4.-    Donar compte al Ple del Decret número 20/11 de creació de la seu electrònica de l'Ajuntament de Montmeló.

Urbanisme i Habitatge

5.-    Aprovació definitiva del conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i el senyor Joan Manils Fanés.

 • Si 8 (6 PSC +  + 1 CIU + 1 PPC), Abstenció 3 (3 ICV-EUiA), Abstenció de debat i de vot 1 (1 ICV-EUiA)

6.-    Dissolució de la Junta de compensació del polígon industrial del Circuit.

 • Si 12 (6 PSC + 4 ICV-EUiA + 1 CIU + 1 PPC)

Economia

7.-    Aprovació del compte general de l'exercici 2010.

 • Si 8 (6 PSC + 1 CIU + 1 PPC), No 4 (4 ICV-EUiA)

8.-    Aprovació dels expedients de modificació de pressupost de l'Ajuntament i de l'Empresa Municipal de Serveis i Obres.

 • Si 8 (6 PSC + 1 CIU + 1 PPC), Abstenció 4 (4 ICV-EUiA)

9.-    Modificació d'acords de delegacions a la Diputació de Barcelona.



10.-    Mocions.

11.-    Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

12.-    Precs i preguntes.