Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

02:52  |  20/05/2019

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria Ple del 24 de febrer de 2015

  • Ple del 24 de febrer de 2015

20/2/2015

Ordre del día de la sessió ordinària del 24 de febrer de 2015.

 

1.-    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR


URBANISME I HABITATGE

2.-    APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL POLIGON INDUSTRIAL EL PEDREGAR


SERVEIS SOCIALS

3.-    MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA ESPECÍFICA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

4.-    MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS SOBRE L'IMPORT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL.


GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

5.-    MOCIÓ DE SUPORT A LA SIMPLIFICACIÓ DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

6.-    MOCIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014 SOBRE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

7.-    MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LES LLIBERTATS I DEL DRET DE VAGA.8.-    MOCIONS

9.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

10.-    PRECS I PREGUNTES


Document
ple-24022015.pdf (207,04 KB)Acta Ple 24 febrer 2015

Data de modificació: 11/02/2019 14:03:07