Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

11:20  |  20/03/2019

Data i hora oficial

El temps

RESUM I RESOLUCIONS DEL PLE ORDINARI DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2018

 • Ple ordinari del 27 de novembre de 2018

  Ple ordinari del 27 de novembre de 2018

 • Ple ordinari 27 novembre 2018

  Ple ordinari 27 novembre 2018

28/11/2018

Quatre punts i dues mocions en el Ple ordinari de novembre

 

El passat dia 27 de novembre es va celebrar la darrera sessió ordinària del Ple municipal de l’Ajuntament de Montmeló, ja que la sessió que se celebrarà al desembre serà extraordinària.

 

En la sessió de novembre l’ordre del dia era curt i contemplava, a més de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, dos punts que s’havien de sotmetre a votació, un donar compte i dues mocions.

 

L’acta de la sessió anterior i el punt en què es proposava l’aprovació de la sol·licitud de pròrroga del conveni per a 2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’organisme autònom de la Residència Can Dotras, es van aprovar per unanimitat.

 

El punt en què es proposava la modificació de pressupost 3/2018 es va aprovar amb sis vots del PSC, cinc en contra del grup ICV-EUiA-E i l’abstenció d’ERC.

 

Les dues mocions van ser aprovades també per unanimitat. La primera d’elles, presentada per tots els grups polítics municipals, tractava del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència de gènere. La segona moció, presentada pel grup municipal del PSC, instava al Departament de Salut a reconèixer l’atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic.

 

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, del 27 de novembre de 2018, va tenir les següents resolucions:

 • 1- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 D'OCTUBRE DE 2018. Aprovada per unanimitat

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 2- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 03/2018. Aprovada amb 6 vots favorables (PSC), 5 vots en contra (ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (ERC)
 • 3- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018. No es va votar

 

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

 • 4- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRORROGA CONVENI PER A L'ANY 2019 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES  DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovada per unanimitat

 

GRUPS MUNICIPALS

 • 5- MOCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Aprovada per unanimitat

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)

 • 6- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER INSTAR EL DEPARTAMENT DE SALUT A RECONÈIXER L’ATENCIÓ PRIMÀRIA COM EL VERITABLE EIX DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC. Aprovada per unanimitat


Data de modificació: 24/12/2018 11:39:38